Filmat föredrag vid seminarium om delad kunskap som en förutsättning för innovation, Stockholm den 10 mars 2020. För att se filmen tryck på länken under Fulltextdokument.