Dagens samhälle och inte minst samhällsviktig verksamhet är i hög grad beroende av fungerande it-infrastruktur- och tjänster. Kommunal verksamhet är inget undantag. Utifrån ett krisberedskapsperspektiv är it en mycket viktig förutsättning för verksamhetens möjlighet att utföra sitt uppdrag. Detta kapitel har två olika syften: 1. Informera om hur störningar i it-stöd kan leda till samhällsstörningar. 2. Informera om it-stödets roll vid hantering av samhällsstörningar.