Presentation för beslutsfattare Presentation för beslutsfattare är ett ppt-material framtaget för att kunna användas vid informationsdragning för beslutsfattare. Informationsblad för beslutsfattare är framtaget för att komplettera presentationen och kan delas ut inför, under eller efter en informationsdragning. Presentationen beskriver kortfattat vilka individer som är särskilt riskutsatta vid bränder och vilka åtgärder som kan bidra till att stärka deras skydd. Ett övergripande beslut om att jobba med frågan, helst på politisk nivå, är en viktig framgångsfaktor. Vidare beskrivs andra framgångsfaktorer i ett framgångsrikt systematiskt arbete i kommuner med att stärka brandskyddet hos de allra mest riskutsatta vid eller för bostadsbränder. För mer stöd, läs vägledningen Brandsäker bostad för alla.