Undersökningen bygger på två material om flyktingsituationen i Sverige hösten 2015 och våren 2016: dels innehållsanalyser av 1 053 inslag i Dagens Nyheter, Aftonbladet, Rapport och Dagens Eko, dels webbenkäter utsända till 2 500 respondenter. Innehållsanalysen visar på relativt flyktingvänligt medieinnehåll, men kraftigt minskad rapportering på våren. Enkäterna visar på växande missnöje både med medierapporteringen och med regeringens politik. Projektperiod: 2016-2017. Institutionen för journalistik, medier och kommunikation vid Göteborgs universitet.