Cyberfysiska system ägs av statliga, kommunala och privata aktörer, även om merparten av systemen finns i privata företag och organisationer. Eftersom antalet funktioner som är beroende av cyber- fysiska system ständigt ökar blir antalet aktörer som behöver skydda systemen också fler. Därför ser vi från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, ett behov av att skapa en inriktning för cyberfysiska system. Denna inriktning beskriver det arbete MSB kommer att bedriva kommande år fram till och med 2023 avseende på cyberfysiska system. Inriktningen är avsedd för de som arbetar med industriella informations- och styrsystem, Internet of Things (IoT) och som är intresserade av frågorna.