Larmet inkommer till Räddningstjänsten som brand i byggnad med rökutveckling i källare. Rökdykarna tar sig in i källaren och kan ganska snabbt släcka branden då det i huvudsak brinner i tidningshögar. Därefter påbörjas akut RVR med att ventilera ut röken från hela huset med öppnande av fönster och räddningstjänstens fläkt.