Värmestrålning från brinnande läckor från slangar och rör med gasol (Liquefied Petroleum Gas - LPG) mäts i tre olika scenarier för att ta fram underlag för säkerhetsavstånd vid tankning från tankbil till cistern. De tre scenariona delas in i stort och litet läckage från rör samt läckage ifrån en textilarmerad gummislang. Ett scenario med stationära förhållanden testas för alla tre fallen samt ett scenario där nödstopp aktiveras efter en minut för det stora läckaget och den textilarmerade gummislangen. Värmeflödet mäts både med vattenkyld värmeflödesmätare samt med plattermoelement. Mätningar görs i läckagets riktning, och vinkelrätt mot läckaget på avstånd framtagna för att fånga värmeflöden på 12.5 kW/m². Mätningar görs i höjd med, samt en meter ovanför läckaget. Utöver värmeflöden så används värmekamera och bildhantering för att beräkna flammornas längd och höjd.