Denna rapport är skriven inom ramen för Projekt BlåljUS - Blåjusaktörer i UtbildningsSamverkan. Vi är tre organisationer som ofta samverkar på skadeplats under små och stora händelser. För att skapa en förståelse för varandras arbete är det av vikt att veta under vilka lagar vi verkar. I lagarna kan man läsa om vilka ansvarsområden och befogenheter vi har.