Centrala forskningsfrågor för samarbetet är hur våldsbejakande och våldsamma miljöer uppstår och utvecklas över tid, vilket samarbete och integration som finns mellan olika miljöer och vad som kännetecknar de antisociala karriärer inom dessa miljöer. Utöver att bedriva empirisk forskning kring dessa frågor i samarbete med kanadensiska forskare har projektet också i uppdrag att initiera ett mångvetenskapligt nationellt forskarnätverk som syftar till att stimulera forskning om våldsbejakande extremism.