Kontinuitetshantering är en viktig del i arbetet med att skapa ett motståndskraftigt samhälle. Det finns många områden som gynnas av ett systematiskt arbete med kontinuitetshantering. Här visas några exempel.