Det här materialet vänder sig till dig som arbetar med kontinuitetshantering inom särskild kollektivtrafik. Materialet ger exempel på kontinuitetshantering för sjukresor, men är i stora delar även applicerbart på andra typer av kollektivtrafik. Syftet är att ge inspiration till hur arbetet med kontinuitetshantering kan gå till och vilka underlag som kan tas fram för de utvalda momenten konsekvensanalys, riskbedömning och genomför åtgärder. För fullständig metodbeskrivning samt fördjupning om kontinuitetshantering vänligen se En lathund för arbete med kontinuitetshantering (MSB1514 – reviderad september 2020) och tillhörande stöddokument. Detta är ett förenklat exempel på hur det skulle kunna se ut och är framtaget tillsammans med ett antal regioner. Kom ihåg att varje verksamhet är unik.