Dokumentet vänder sig till dig som ansvarar för att driva arbetet med kontinitetshantering inom en verksamhet. Dokumentet kompletterar stödet En lathund för kontinuitetshantering (MSB1514 – reviderad september 2020) och kan användas som vägledning för arbetet men också för att följa upp det.