Det här materialet vänder sig till dig som arbetar med kontinuitetshantering och som vill anpassa materialet utifrån ett eget exempel. Syftet är att kunna ge möjligheten at ta fram ett eget exempel som kan ge er verksamhet inspiration till hur arbetet med kontinuitetshantering kan gå till och vilka underlag som kan tas fram för de utvalda momenten konsekvensanalys, riskbedömning och genomför åtgärder. För fullständig metodbeskrivning samt fördjupning vänligen se En lathund för arbete med kontinuitetshantering (MSB1406 – reviderad september 2020) och tillhörande stöddokument.