Nu tydliggör MSB fokus för sitt stöd till kommunernas organisation för räddningstjänst och förebyggande arbete genom en treårig handlingsplan, där även implementering av framtaget stöd lyfts som en viktig del. Planen har tagits fram i dialog med kommunerna, länsstyrelsen och Sveriges Kommuner och Regioner, och möjliggör en förut¬sägbarhet och långsiktig gemensam syn. Planen uppdateras årligen och innehåller stöd inom följande områden: • Systematisk styrning • Brandskydd för den enskilde • Förmåga till ledning av räddningstjänst • MSB:s stöd vid räddningsinsatser • Förmåga till räddningsinsats genom metod- och teknikutveckling • Planering av räddningstjänst under höjd beredskap • Personal- och kompetensförsörjning