Denna förstudie är uppdelad i tre arbetspaket: (1) Räddningstjänstens effektivitet vid insatser, (2) Räddningstjänstens arbetsmiljö, samt (3) Lärande från händelser - organisationspedagogiskt perspektiv på MSB’s After Action Review (AAR). Inom ramen för varje paket redovisas det rådande forskningsläget, korta förberedande analyser, kunskapsluckor, samt det framtida forskningsbehovet.