Materialet syftar till att utgöra ett diskussionsunderlag för att väcka ett intresse för, och lyfta fram behovet av, kontinuitetshantering i en organisation. Materialet kan antingen användas som underlag till en kortare workshop eller som ett diskussionsunderlag vid andra typer av sammanhang. Det går bra att använda foton eller illustrationer i egna presentationer så länge namn på fotograf och källa (MSB) anges. Mer material finns på www.msb.se/kontinuitetshantering.