Det här bildspelet är tänkt att vara ett stöd till dig som ska kommunicera hur kontinuitetshantering hänger ihop med andra områden. Det kan även vara ett underlag till diskussion om vikten att ha kontinuitetsplaner. Bilderna finns i olika versioner och anteckningsfältet innehåller en kort beskrivning av respektive bild. Välj den version som passar bäst för din presentation eller ditt budskap. Eftersom det finns animeringar i bilderna, ses de bäst i visningsläge.