Vid större händelser där ordinarie resurser inte räcker till kan MSB stödja med förstärkningsresurser. Dessa är möjliga att efterfråga och ansöka om. Vilka förstärkningsresurser finns för att stärka kommunikation och samband? Följande resurser finns: • Sambandsledarpool • Terminalpool • Verktyg för tillfällig nätförstärkning