DSBs Analyser av krisescenarioer (AKS)1 er en av fire trussel- og risikovurderinger som utgis årlig i Norge. De øvrige utgis av Politiets sikkerhetstjeneste (PST), Etterretningstjenesten og Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM).