I MSB:s vägledning till ökad säkerhet i industriella informationsoch styrsystem (ICS) ges rådet att kontinuerligt övervaka ett ICS för att upptäcka tecken på intrång. Detta faktablad ger ICS systemägare råd samt frågeställningar som kan användas vid anskaffning av intrångsdetekteringssystem (IDS) för ICS. Faktabladet är baserat på en djupare studie som finns att läsa på MSB:s hemsida.