Detta faktablad syftar till att ge en kort introduktion till vad avsiktliga elektromagnetiska hot (EM-hot) är och hur de av antagonistiska grupper skulle kunna användas vid attacker mot offentliga aktörers anläggningar och system. Faktabladet är baserat på en längre rapport, ”Introduktion till avsiktliga elektromagnetiska hot mot samhällsviktig verksamhet och kritisk infrastruktur”.