Projektet undersöker vilka trender och drivkrafter som finns bakom civilsamhällets respons på olyckor och kriser. Forskningen analyserar olika former av frivilligt engagemang både ur ett internationellt och ett svenskt perspektiv.