I den här rapporten beskrivs hur automatiserade konton, så kallade botar, har använts på Twitter i samband med riksdagsvalet 2018. Resultaten visar att det under tidsperioden 5 mars till 30 september förekommit mellan 6 och 12 procent botar som stått för mellan 8 och 9 procent av det publicerade innehållet på Twitter kopplat till valet och svensk politik.