Under natten till torsdagen den 30 mars kör en personbil in i västra fasaden till Stadshuset i Stockholm. Personbilen demoleras kraftigt vid kollisionen, stannar i ett upp och ned vänt läge och fattar eld. Branden släcks snabbt av räddningstjänsten men rök från branden sprider sig in i stora delar av byggnaden. Därefter var det problematiskt för räddningstjänsten att ventilera ut brandröken. Under insatsen samverkade personal från Fastighetskontoret och Stadshuset på ledningsplats. Föraren av personbilen omkommer vid olyckan.