MSB har tillsammans med SP Sveriges tekniska forskningsinstitut och Boverket tagit fram en vägledning för olycksundersökning efter takras på grund av tung snö.