Nu finns ett stöd för dig som arbetar med att utveckla aktörsgemensamma former på lokal och regional nivå. Inom ramen för Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar har det tagits fram en vägledning för aktörer med utgångspunkt i geografiskt områdesansvar. Vägledningen är i första hand tänkt att underlätta i ett förberedande skede när aktörer med geografiskt områdesansvar tillsammans med andra ska omsätta tankar och modeller till praktisk tillämpning. "Relaterat material" www.msb.se/samverkanledning