Vägledningen underlättar datainsamling och utredning av trafikolyckor. Den riktar sig främst till räddningstjänstens utredare och lägger tonvikt på fotodokumentation och den tidiga insamlingen av information. Vägledningen är framtagen av MSB tillsammans med Trafikverket och kommunala räddningstjänster.