Vägledningen underlättar den tidiga datainsamlingen vid översvämningar och utgör stöd för räddningstjänstens utredare. Den klargör även vilket underlag som länsstyrelserna behöver ta fram på MSB:s uppdrag enligt förordningen (SFS 2009:956) om översvämningsrisker.