MSB ska rapportera till regeringen om förhållanden på informationssäkerhetsområdet som kan föranleda behov av åtgärder inom olika nivåer och områden i samhället. För att få kunskap om vad som utgör ”normalbilden” för samhället är det viktigt att få information om hur avvikelser från denna ser ut och hur det hanteras hos inblandade aktörer. En viktig del i detta utgörs av it-incidentrapportering. För många organisationer omfattas information om it-incidenter av sekretess. Det kan även utgöras av annan information som kan betraktas vara känslig ur ett annat perspektiv.