Varje år skadas nästan 36 000 barn så allvarligt att de behöver uppsöka en akutmot-tagning. I siffran ingår inte besök hos skolsyster, skolläkare, vårdcentraler eller tand-läkare. Dödsfall som inträffat till följd av skada redovisas heller inte. I rapportens bi-laga belyses att tandskador bland barn är en av de vanligare skadetyperna, vilket inte framgår av den nationella statistiken. Tvärtemot vad som tidigare rapporterats syns antalet barn som skadas i skolan minska. Minskningen är störst i gymnasieskolan och minst i grundskolan. De senaste två åren (2012 och 2013) har dock antalet skadade barn ökat i förskola och grund-skola vilket bör bli föremål för uppföljning.