En brand som troligen anlagts i en sopsäck med hjälp av tändstickor. Branden kunde fått stora skador, om inte grannarna i tidigt skede hade upptäckt branden och larmat räddningstjänsten.