Efter ett brandtillbud i Gisleparken, en större nöjes- och konferensanlägg-ning i Gislaved, har utredaren fått i uppdrag av räddningsledare Johan Rönmark att klarlägga orsakerna till branden.

Undersökningen inleds den 10 januari kl 10.00. Elingenjör Curt Ekvall, Fastighetskontoret Gislaveds Kommun redogör för sina iakttagelser i sam-band med branden. Primärbrandplatsen kan fastställas till ett apparatskåp av trä vilket är placerat i Cocktailbaren som finns i anslutning till dansre-staurangen. Apparatskåpet är monterat på en vägg av skiktlimmat trä. Över skåpet finns en torkpapper-automat av plast och en elektrisk armatur mod. ”saftblandare”.