Denna rapport kommer att beskriva händelseförloppet fram till att styrkan från Kävlinge går in för eftersläckning och kontroll av spridning. Den kommer endast kortfattat redogöra för orsak och skador då detta beskrivs utförligt i den förundersökning som genomförts i samband med branden.