Brandplatsundersökning 2012-04-18 av Kent Järnström (brandutredare) samt Johan Häger (insatsledare) från Alingsås & Vårgårda Räddningstjänstförbund.

Platsbeskrivning: Maskinen står placerad vid Bälinge återvinningsstation och sorterar rivningsvirke m.m. Maskinen står nära en annan maskin och stora högar av brännbart rivningsvirke m.m.

Primärbrand : Brand i motorrummet på maskinen.

Brandorsak: Branden har startat i motorrummet, med stor sannolikhet har en hydraulslang brustit och finfördelad hydraulolja under tryck sprutar på heta motordelar som t.ex. turbo & grenrör och antänds.

Larmtid: 2012-04-17, kl. 15:40
Adress: Bälinge återvinningsstation, Alingsås
Objektstyp: Maskin för sortering av brännbart material
Startutrymme: Motorrum
Startföremål: Entrepenadmaskin
Brandorsak: Oljedimma mot heta motordelar.
Insatsrapportnr: 201200194
SOS ärendenr: 1934902492
Syfte & mål Utreda brandorsak.
Metod -------------