Denna skrift är en kortare version av rapporten ”Framtida utveckling som kan påverka arbetet med samhällskydd och beredskap: Redovisning av uppdrag i MSB:s regleringsbrev för år 2012”.