Räddningsverket och Boverket får många frågor från länsstyrelser och kommuner om säkerhetsåtgärder och hur dessa kan regleras med detaljplan. Denna rapport vägleder kommunerna i detaljplanearbetet och länsstyrelserna i deras rådgivande och kontrollerande funktion när det gäller säkerhetsfrågor i detaljplaner.