I denna rapport visas på exempel från ett flertal kommuners översiktsplaner från hela landet, med olika utgångspunkter. Det bör påpekas att innehållet i rapporten avser att ge tips och idéer om hur risker kan hanteras i översiktsplaner utifrån ett vidgat perspektiv och därmed inte är en handbok i ämnet.