Artikel ur Brand & Räddning nr 11/87

Den 14 september 1987 inträffade en tankbilsolycka i Råckstarondellen i Vällingby. Larmet löd "explosion i tankbil". Brandförsvaret visste alltså i detta läge inte vilken typ av tankbil det rörde sig om. Den visade sig så småningom vara lastad med bensin.

Enligt ögonvittnen inträffade olyckan genom att tankbilen hade för hög hastighet in i rondellen. Fordonet var av semitrailertyp vars släpvagn välte och sedan också dragfordonet. Domluckorna (manlucka) öppnades omgående, bensin rann ut och antändes efter 5- 10 sekunder. Därefter följde några häftiga antändningar med kraftiga tryckvågor till följd.

Föraren hann aldrig ur fordonet i tidutan blev kvar i hytten. Fyra minuter efter att larmet kom in till brandstationen var styrkan på plats med 9 man. Två minuter efter styrkan var jourhavande brandingenjör och skumbil på plats. Lågorna var mellan 5 och 10 meter höga. Det brann både på marken och i själva tanken.

Förstahandsinsatsen gjordes med skumpistoler och man konstaterade ganska snabbt att föraren satt kvar i bilen, men att det inte fanns något hopp om att rädda hans liv. Mellanskummet dämpade branden och lättskum användes för att kapsla in branden. När det gått cirka 10-15 minuter var det bara tre punktbränder kvar, dragbilens och släpets däck och bränsletanken.

En rad lyckliga omständigheter gjorde att olyckan trots allt inte blev så allvarlig nämligen:

- olyckan inträffade i öppen terräng, spridningsrisken och skaderisken på omgivningen bedömdes liten

- låg trafikintensitet vid olyckstillfället

- inga byggnader fanns i närheten

- bensinen antändes nästan omgående och någon större mängd otända bensinångor hann inte sprida sig före antändning