"Oxiderande v��tska" – Inga exakta träffar. 15 träffar med liknande stavning.

Oxiderande vätska, frätande, n.o.s.

Farlighetsnr
558
UN-nr
3098
Klass
5.1
Fpg
I

Liknande stavning: Oxiderande vätska, frätande, n.o.s.

Oxiderande vätska, frätande, n.o.s.

Farlighetsnr
58
UN-nr
3098
Klass
5.1
Fpg
II

Liknande stavning: Oxiderande vätska, frätande, n.o.s.

Oxiderande vätska, frätande, n.o.s.

Farlighetsnr
58
UN-nr
3098
Klass
5.1
Fpg
III

Liknande stavning: Oxiderande vätska, frätande, n.o.s.

Oxiderande vätska, giftig, n.o.s.

Farlighetsnr
556
UN-nr
3099
Klass
5.1
Fpg
I

Liknande stavning: Oxiderande vätska, giftig, n.o.s.

Oxiderande vätska, giftig, n.o.s.

Farlighetsnr
56
UN-nr
3099
Klass
5.1
Fpg
II

Liknande stavning: Oxiderande vätska, giftig, n.o.s.

Oxiderande vätska, giftig, n.o.s.

Farlighetsnr
56
UN-nr
3099
Klass
5.1
Fpg
III

Liknande stavning: Oxiderande vätska, giftig, n.o.s.

Oxiderande vätska, n.o.s.

Farlighetsnr
55
UN-nr
3139
Klass
5.1
Fpg
I

Liknande stavning: Oxiderande vätska, n.o.s.

Oxiderande vätska, n.o.s.

Farlighetsnr
50
UN-nr
3139
Klass
5.1
Fpg
II

Liknande stavning: Oxiderande vätska, n.o.s.

Oxiderande vätska, n.o.s.

Farlighetsnr
50
UN-nr
3139
Klass
5.1
Fpg
III

Liknande stavning: Oxiderande vätska, n.o.s.

Frätande vätska, oxiderande, n.o.s.

Farlighetsnr
885
UN-nr
3093
Klass
8
Fpg
I

Liknande stavning: Frätande vätska, oxiderande, n.o.s.

Frätande vätska, oxiderande, n.o.s.

Farlighetsnr
85
UN-nr
3093
Klass
8
Fpg
II

Liknande stavning: Frätande vätska, oxiderande, n.o.s.

Giftig vätska, oxiderande, n.o.s.

Farlighetsnr
665
UN-nr
3122
Klass
6.1
Fpg
I

Liknande stavning: Giftig vätska, oxiderande, n.o.s.

Giftig vätska, oxiderande, n.o.s.

Farlighetsnr
65
UN-nr
3122
Klass
6.1
Fpg
II

Liknande stavning: Giftig vätska, oxiderande, n.o.s.

Giftig vätska vid inandning, oxiderande, n.o.s.

med ett LC50-värde om högst 200 ml/m³ och mättad ångkoncentration om minst 500 LC50

Farlighetsnr
665
UN-nr
3387
Klass
6.1
Fpg
I

Liknande stavning: Giftig vätska vid inandning, oxiderande, n.o.s. · Beim einatmen giftiger flüssiger Stoff, entzündend (oxiderend) wirkend, n.a.g.

Giftig vätska vid inandning, oxiderande, n.o.s.

med ett LC50-värde om högst 1000 ml/m³ och mättad ångkoncentration om minst 10 LC50

Farlighetsnr
665
UN-nr
3388
Klass
6.1
Fpg
I

Liknande stavning: Giftig vätska vid inandning, oxiderande, n.o.s.