Värdering av risk
Titel:
Värdering av risk
Författare:
Davidsson Göran ; Lindgren Mats ; Mett Liane
Utgivare:
Räddningsverket ; Det Norske Veritas
Utgivningsår:
1997
Tipsa om ett dokument
Mediatyp:
Bok
Omfång:
173 s. : diagr., tab.
ISBN nummer
(före år 2007):
91-88890-82-1
ISBN nummer
(från år 2007):
ISSN nummer:
Serie:
FoU Rapport/SRV
Serie nr:
P21-182/97
Förlag:
Statens räddningsverk
Klassificering:
Särskilda risker / Riskhantering / Riskinventering/Riskan
Nyckelord:
Riskanalys ; Säkerhet ; Samhället ; Riskobjekt ; Riskhantering ; Riskbedömning
Hyllplacering:
Odg
Dödsbrand:
Nej
Typ av brand:
Objektstyp:
Startutrymme:
Startföremål:
Brandorsak:
Anmärkning:
FoU rapport. Rapporten utarbetad av Davidsson, G. Lindgren, M. Mett, L. (Det Norske Veritas). Ingen enhetlig sidnumrering. Paginerad kapitelvis.