Riskhänsyn i samhällsutvecklingen : tre uppsatser om teorier och modeller
Titel:
Riskhänsyn i samhällsutvecklingen : tre uppsatser om teorier och modeller
Författare:
Akersten Per Anders ; Hermansson Urban
Utgivare:
Effect Management ; Räddningsverket
Utgivningsår:
1997
Tipsa om ett dokument
Mediatyp:
Elektronisk resurs
Omfång:
95 s. : ill.
ISBN nummer
(före år 2007):
91-88890-81-3
ISBN nummer
(från år 2007):
ISSN nummer:
Serie:
FoU Rapport/SRV
Serie nr:
P21-181/97
Förlag:
Statens räddningsverk
Klassificering:
Särskilda risker / Riskhantering / Riskinventering/Riskan
Nyckelord:
Riskhantering ; Forsknings- och utvecklingsverksamhet
Hyllplacering:
Digital
Dödsbrand:
Nej
Typ av brand:
Objektstyp:
Startutrymme:
Startföremål:
Brandorsak:
Anmärkning: