Forskningsrapporter från Räddningstjänstavdelningen
Titel:
Forskningsrapporter från Räddningstjänstavdelningen
Författare:
Lundström Sören
Utgivare:
Räddningsverket
Utgivningsår:
199711
Tipsa om ett dokument
Mediatyp:
Skrivelse
Omfång:
3 s.
ISBN nummer
(före år 2007):
ISBN nummer
(från år 2007):
ISSN nummer:
Serie:
Aktuellt/SRV
Serie nr:
13/1997
Förlag:
Statens räddningsverk
Klassificering:
Samhällsorientering / Räddningsverket / Publikationer / Aktuellt
Nyckelord:
Insatser ; Brandsläckning
Hyllplacering:
Dödsbrand:
Nej
Typ av brand:
Objektstyp:
Startutrymme:
Startföremål:
Brandorsak:
Anmärkning: