Skopan - ett flygplan för skogsbrandsläckning och kustbevakning
Titel:
Skopan - ett flygplan för skogsbrandsläckning och kustbevakning
Författare:
Lundström Sören
Utgivare:
Räddningsverket
Utgivningsår:
1997
Tipsa om ett dokument
Mediatyp:
Skrivelse
Omfång:
2 s
ISBN nummer
(före år 2007):
ISBN nummer
(från år 2007):
ISSN nummer:
Serie:
Aktuellt/SRV
Serie nr:
2-97
Förlag:
Statens räddningsverk
Klassificering:
Samhällsorientering / Räddningsverket / Publikationer / Aktuellt
Nyckelord:
Brandsläckning ; Kuster
Hyllplacering:
Dödsbrand:
Nej
Typ av brand:
Objektstyp:
Startutrymme:
Startföremål:
Brandorsak:
Anmärkning: