Skumvätskor med P-märkningstillstånd
Titel:
Skumvätskor med P-märkningstillstånd
Författare:
Lundström Sören
Utgivare:
Räddningsverket
Utgivningsår:
1996
Tipsa om ett dokument
Mediatyp:
Häfte
Omfång:
4 s
ISBN nummer
(före år 2007):
ISBN nummer
(från år 2007):
ISSN nummer:
Serie:
Aktuellt/SRV
Serie nr:
5-96
Förlag:
Statens räddningsverk
Klassificering:
Samhällsorientering / Räddningsverket / Publikationer / Aktuellt
Nyckelord:
Skumvätskor
Hyllplacering:
Dödsbrand:
Nej
Typ av brand:
Objektstyp:
Startutrymme:
Startföremål:
Brandorsak:
Anmärkning: