Interkommunal stabsberedskap
Titel:
Interkommunal stabsberedskap
Författare:
Ahlberg Jan
Utgivare:
Räddningsverket
Utgivningsår:
1995
Tipsa om ett dokument
Mediatyp:
Häfte
Omfång:
2 s
ISBN nummer
(före år 2007):
ISBN nummer
(från år 2007):
ISSN nummer:
Serie:
Aktuellt/SRV
Serie nr:
1-95
Förlag:
Statens räddningsverk
Klassificering:
Samhällsorientering / Räddningsverket / Publikationer / Aktuellt
Nyckelord:
Beredskap ; Kommuner ; Räddningsledare ; Ledning och organisation
Hyllplacering:
Dödsbrand:
Nej
Typ av brand:
Objektstyp:
Startutrymme:
Startföremål:
Brandorsak:
Anmärkning: