Fire Demand Model : Resultat av fullskaleförsök i container
Titel:
Fire Demand Model : Resultat av fullskaleförsök i container
Författare:
Lundin Johan ; Bengtsson Lars-Göran
Utgivare:
Räddningsverket
Utgivningsår:
1995
Tipsa om ett dokument
Mediatyp:
Häfte
Omfång:
64 s. : ill.
ISBN nummer
(före år 2007):
91-972023-6-3
ISBN nummer
(från år 2007):
ISSN nummer:
Serie:
Rapport Räddningstjänstavdelningen
Serie nr:
R53-116/95
Förlag:
Statens räddningsverk
Klassificering:
Räddningstjänst / Strategisk planering / Taktik
Nyckelord:
Tester ; Simulering ; Räddningstjänst ; Övertändning ; Vattenförsörjning ; Släckvatten ; Datorprogram
Hyllplacering:
Ps*d
Dödsbrand:
Nej
Typ av brand:
Objektstyp:
Startutrymme:
Startföremål:
Brandorsak:
Anmärkning: