Utrustning och dess användningsområde vid losstagning av fastklämda
Titel:
Utrustning och dess användningsområde vid losstagning av fastklämda
Författare:
Smedberg Ulf ; Tägt Hans-Erik
Utgivare:
Räddningsverket
Utgivningsår:
1988
Tipsa om ett dokument
Mediatyp:
Häfte
Omfång:
32 s : ill
ISBN nummer
(före år 2007):
ISBN nummer
(från år 2007):
ISSN nummer:
Serie:
Serie nr:
Förlag:
Statens räddningsverk
Klassificering:
Räddningstjänst / Trafik / Räls/Spårbunden
Nyckelord:
Räddningstjänst ; Materiel ; Människan ; Fordon ; Djur ; Olyckor
Hyllplacering:
Dödsbrand:
Nej
Typ av brand:
Objektstyp:
Startutrymme:
Startföremål:
Brandorsak:
Anmärkning:
Sök vidare

Sök vidare utanför RIB Bibliotek