Simulering av radioaktiv beläggning (SIRAB)
Titel:
Simulering av radioaktiv beläggning (SIRAB)
Författare:
Kristensson P -Å
Utgivare:
Räddningsverket
Utgivningsår:
19880915
Tipsa om ett dokument
Mediatyp:
Häfte
Omfång:
113 s
ISBN nummer
(före år 2007):
ISBN nummer
(från år 2007):
ISSN nummer:
Serie:
FoU Rapport/SRV
Serie nr:
U101
Förlag:
Statens räddningsverk
Klassificering:
Särskilda risker / Kärnenergi / Kärnenergiberedskap
Nyckelord:
Simulering ; Radioaktivitet
Hyllplacering:
Dödsbrand:
Nej
Typ av brand:
Objektstyp:
Startutrymme:
Startföremål:
Brandorsak:
Anmärkning: