Påverkas föreställningar och normer vid lärandesituationer när utbildningsgrupper är numerärt jämställda? : pilotstudie
Titel:
Påverkas föreställningar och normer vid lärandesituationer när utbildningsgrupper är numerärt jämställda? : pilotstudie
Författare:
Jacobsson Ann ; Egan Sjölander Annika
Utgivare:
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Utgivningsår:
2023
Tipsa om ett dokument
Mediatyp:
Elektronisk resurs
Omfång:
60 s.
ISBN nummer
(före år 2007):
ISBN nummer
(från år 2007):
978-91-7927-375-0
ISSN nummer:
Serie:
Serie nr:
MSB2183 – mars 2023
Förlag:
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Klassificering:
Beteendevetenskap / Sociologi / Könsrollsfrågor
Nyckelord:
Räddningstjänst ; Utbildning ; Forskning ; Jämställdhet ; Arbetsmarknad ; Jämställdhet, juridik och lagstiftning ; SMO ; Genus
Hyllplacering:
Digital
Dödsbrand:
Nej
Typ av brand:
Objektstyp:
Startutrymme:
Startföremål:
Brandorsak:
Anmärkning:
Sök vidare

Sök vidare utanför RIB Bibliotek