Effekter på miljön från kontaminerat släckvatten
Titel:
Effekter på miljön från kontaminerat släckvatten
Författare:
Utgivare:
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Utgivningsår:
2023
Tipsa om ett dokument
Mediatyp:
Elektronisk resurs
Omfång:
80 s.
ISBN nummer
(före år 2007):
ISBN nummer
(från år 2007):
978-91-7927-354-5
ISSN nummer:
Serie:
Serie nr:
MSB2160 - mars 2023
Förlag:
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Klassificering:
Räddningstjänst / Brand
Nyckelord:
Räddningstjänst ; Släckvatten ; Släckmedel ; Miljöfrågor ; Miljöaspekter ; Olyckor
Hyllplacering:
Digital
Dödsbrand:
Nej
Typ av brand:
Objektstyp:
Startutrymme:
Startföremål:
Brandorsak:
Anmärkning: